FURNITURE VIDEOGRAPHY

FURNITURE PHOTOGRAPHY

VIDEOGRAPHY

VIDEOGRAPHY BLOG

Yükleniyor...

“ Olması gerektiğinden farklı olan şeyler nadiren güzeldir, ancak daha iyi olması için yapılanlar neredeyse her zaman daha iyidiR ”

Var olduğumuz dünya; işletmelerin müşterilerine ulaşabilmesi için kitle iletişim araçlarından, görsel ve basılı medyaya, internetten, fotoğraf, video, animasyon gibi yaratıcı alanlara kadar her türlü medya ortamında var olmasını bir gereksinim haline getirdi, benzer dijital ortam çalışmalarından, etkileşimli ortam tasarımı yada açık alan etkinlik tasarımına uzanan geniş bir yelpazeyi reklam ve kurumsal donanımları listesine ekledi.

İletişim donanımları ile kuşatılmış günümüz dünyasında görsel algı psikolojisine hakim bir tasarımcı; yalın ve çarpıcı bir anlatım dili oluşturup en yeni bilgi teknolojileri ile, inovatif bir perspektif kullanabilirse; düşünsel yada uygulamalı çalışmalar üretebilir.

Tasarımın aslında tam bir satış ve pazarlama işiolduğunu bilen, işinin kurumsalına hakim, görsel iletişim gücünün ve uzman olarak taşıdığı sorumluluğun farkında olan bir tasarım yönetmeni, insanların dikkatlerini ürün, hizmet, kuruluş yada markaya yöneltecek, markanın iş dünyasında olduğu kadar zihinlerde de var olmasını sağlayacak ve müşterilerin markanıza ait yakaşım ve düşüncelerini değiştirecektir.

eposta@abdullahcankaya.com

I Tüm Hakları Saklıdır I