İnternet optimizayonu gereksinimini anlatmak için geliştirdiğimiz tasarım taslağı…